Rejestracja prostej spółki akcyjnej krok po kroku

Projekt ustawy przewidujący wprowadzenie prostej spółki akcyjnej zapewnia, że regulacja ma na celu wprowadzenie systemu, który pozwoli wspólnikom na podjęcie właściwej działalności gospodarczej w czasie 24h od doręczenia niezbędnych dokumentów.

W pierwszej kolejności wspólnicy dążący do założenia prostej spółki akcyjnej będą musieli zawrzeć umowę spółki. Wymagane jest zachowanie dla niej formy aktu notarialnego, jednak jeśli żaden z wkładów wnoszonych do spółki nie jest prawem zbywalnym, istnieje możliwość zawarcia jej przy pomocy wzorca umowy. Do skorzystania z tej drugiej opcji należy użyć formularza, który dostępny będzie w systemie teleinformatycznym.

W następnej kolejności naturalnie powinny zostać powołane organy spółki, tak by została ona przygotowana do funkcjonowania w obrocie. Oznacza to, że założyciele w umowie spółki muszą określić czy powołują sam zarząd, zarząd oraz radę nadzorczą, czy radę dyrektorów, a następnie wyznaczyć osoby, które będą pełnić funkcję ich członków.

Kolejnym etapem jest wpis do rejestru. Tą kwestią zajmują się już członkowie zarządu.