Rejestracja prostej spółki akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna to nowa forma prawna, która zostanie wprowadzona nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z założeniami, które przyświecały ustawodawcy, prosta spółka akcyjna ma być formą prawną dedykowaną zwłaszcza dla startupów, czyli przedsięwzięć realizowanych najczęściej w obszarze nowych technologii, w warunkach dużej niepewności rynkowej, będących na etapie poszukiwania powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego.

Rejestracja prostej spółki akcyjnej będzie się opłacać, ponieważ jednostka ta ma posiadać wiele zalet:
– można zlikwidować ją bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego,
– brak bariery kapitałowej – minimalna wartość to symboliczna 1 zł,
– akcjonariusze mogą wnieść wkład w postaci świadczeń pracy,
– umowa nie określa wysokości kapitału akcyjnego,
– wkłady powinny być wniesione do spółki w ciągu trzech lat od dnia wpisu spółki do rejestru.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów o wchodzącej już niebawem nowej formie prowadzenia działalności – napisz do nas!