Rejestracja sp. akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej to nie lada wyzwanie. Spółka ta jest wyjątkowo trudnym w założeniu typem działalności gospodarczej. Nie tylko wymaga się złożenia wielu dokumentów w KRS, ale także zebrania kapitału początkowego w wysokości 100 000 złotych. Osoby, zakładające tego typu spółkę muszą także sporządzić statut, od którego wymaga się postaci w formie aktu notarialnego. Wizyta w sądzie rejestrowym i u notariusza jest więc obowiązkowa.

Sporządzając wniosek o rejestrację spółki akcyjnej w KRS należy zadbać o ich kompletność i poprawność. Należy wybrać wniosek oznaczony symbolem KRS-W1 oraz sporządzić załączniki do niego o symbolach:
– KRS-W2,
– KRS-W3,
– KRS-W4.

Do dokumentacji rejestracyjnej spółki akcyjnej należy dołączyć również odpis statutu, oświadczenia o powołaniu członków, zebraniu kapitału zakładowego, uiszczeniu opłat sądowych, dane wspólników i członków zarządu.

Rejestracja spółki akcyjnej wiąże z sobą koszty, między innymi na wpis do Rejestru Przedsiębiorców, ogłoszenie w MSiG oraz taksę notarialną za sporządzenie statutu spółki akcyjnej.