Rejestracja sp. z o.o. w ZUS

Według powszechnie panującej opinii proces rejestracji spółki wiąże się z wieloma trudnościami i jest skomplikowany. Owszem działający w Polsce system nie należy do najprostszych, ale na rynku istnieje wiele podmiotów oferujących bezpośrednią pomoc przy zakładaniu spółki.

Pierwszym krokiem jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego, a kolejnym wypełnienie i złożenie formularzy KRS w celu wpisania działalności do Krajowego Rejestru Sądowego. Poza tym należy jeszcze poinformować odpowiednie urzędy, do których z całą pewnością zaliczyć możemy ZUS i Urząd Statystyczny. Aby przeprowadzić rejestrację w pierwszym z nich, trzeba wysłać konkretne formularze dostępne w sądach rejestrowych. Kompletną dokumentację dostarczyć można osobiście bądź za pośrednictwem poczty, ewentualnie za pośrednictwem sądu rejestrowego.

Rejestracja sp. z o.o. w ZUS jest jednym z obowiązkowych etapów w procesie rejestracji spółki. Jeżeli potrzebujesz pomocy lub po prostu chcesz się więcej dowiedzieć to zadzwoń do nas.