Rejestracja spółek jawnych s24

Spółki w Polsce mogą być rejestrowane w trybie tradycyjnym oraz elektronicznym. W pierwszym z nich tradycyjnym mogą być zarejestrowane wszystkie spółki, natomiast z rejestracji w trybie elektronicznym mogą korzystać tylko niektóre spółki. Do nich zalicza się między innymi spółkę jawną.

Rejestracja spółki jawnej w systemie s24 niesie wiele korzyści. Pierwszą z nich jest zmniejszenie wymagań formalnych związanych z zakładaniem przedsiębiorstwa. Wszystkie dokumenty opracowuje się w systemie informatycznym i przesyła drogą elektroniczną. Zwalnia to przedsiębiorców z osobistego udawania się do sądu rejestrowego i składania tam wypełnionych formularzy.

Szybsze założenie spółki oraz mniej formalności związanych z założeniem spółki jawnej to nie wszystko co czeka na przedsiębiorców, wybierających rejestrację online. Rejestracja spółek jawnych s24 jest mniej kosztowna. Podczas uiszczania opłat sądowych ponosi się połowę opłaty za wpis do rejestru.

Zakładanie spółki jawnej dzięki systemowi s24 jest znacznie tańsze. Przekonaj się o tym i skorzystaj z naszych usług rejestracyjnych spółek.