Rejestracja spółek w VAT w 2017

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące rejestracji spółek w rejestrze VAT. Zmiany mają na celu lepszą weryfikację podmiotów starających się o wpis. Nowe przepisy są potrzebne z uwagi na coraz częściej występujące oszustwa podatkowe.

Pierwszą ze zmian będzie wprowadzenie nowej instytucji jaką jest kaucja rejestracyjna. Ma ona mieć charakter zabezpieczający. W przypadku wystąpienia zaległości podatkowych będzie miała za zadanie je pokryć. Jej wpłata będzie warunkiem wpisu do rejestru VAT. Podmioty zobowiązane do wpłaty kaucji to te, co do których istnieje ryzyko wystąpienia zaległości podatkowych. O ryzyku będzie decydował naczelnik Urzędu Skarbowego. Także ten organ będzie odpowiedzialny za ustalanie wysokości kaucji oraz za jej pobór.

Dla niektórych przedsiębiorców pozyskanie VAT dla swojej firmy może okazać się niemożliwe. Nowe przepisy przewidują również możliwość odmowy rejestracji spółki w rejestrze VAT, dlatego zachęcamy do rejestracji firmy w VAT jeszcze w tym roku.