Rejestracja spółek z o.o. w Polsce dla cudzoziemców

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najczęściej wybieraną formę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Na zainteresowanie tym podmiotem wpływa przede wszystkim ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Ponadto podmiot ten wymaga niewielkiego kapitału zakładowego i może być prowadzony w dowolnym celu prawnie dopuszczalnym.

Rejestracja spółek z o.o. w Polsce dla cudzoziemców może być szczególnie problematyczna, gdyż wymaga ona dobrej znajomości języka polskiego, który na terenie naszego państwa jest językiem urzędowym, a więc to w nim będzie sporządzona większość dokumentów.
Wychodząc naprzeciw tym jednostkom oferujemy sprzedaż gotowych spółek dla obcokrajowców. Zapewniamy podmioty w pełni przygotowane aby natychmiast poprowadzić pod nimi działalność. Jedynym obowiązkiem przyszłego właściciela jest złożenie podpisu na umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego pod nadzorem notariusza oraz tłumacza przysięgłego.
Zachęcam do kontaktu w celu poznania szczegółów.