Rejestracja spółek z o.o. w Polsce dla obcokrajowca

Popularność spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wynika ze stosunkowo niskiego kapitału początkowego oraz bezpieczeństwa prywatnych majątków jej wspólników. Nikogo nie dziwi więc fakt, iż przyciąga ona nie tylko polskich, ale także zagranicznych przedsiębiorców.

Dużym ułatwieniem dla cudzoziemców jest fakt, że aby założyć spółkę nie muszą przyjeżdżać do Polski, ani posiadać wizy. Cały proces rejestracji może zostać przeprowadzony przez Internet w systemie elektronicznym. To rozwiązanie pozwala zagranicznym inwestorom w ciągu kilu dni wprowadzić swoją działalność na rynek.

W celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, każdy ze wspólników musi posiadać profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Profil zaufany ePUAP może szybko i bezpłatnie założyć każda osoba, która posiada numer PESEL. Osoby (obcokrajowcy) nieposiadające numeru PESEL muszą zakupić kwalifikowany podpis elektroniczny.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą na każdym etapie założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.