Rejestracja spółek z o.o. w rejestrze VAT 2017

Wprowadzenie nowych przepisów w 2017 spowoduje znaczne utrudnienia w rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rejestrze VAT. Nowelizacja ustawy spowodowana jest coraz częściej występującymi przestępstwami podatkowymi. Będzie mieć na celu lepszą weryfikację podmiotów starających się o rejestrację spółki w rejestrze VAT.

Przedsiębiorca, który będzie chciał zarejestrować swoją działalność w rejestrze VAT będzie musiał liczyć się z koniecznością zapłaty kaucji rejestracyjnej. Będzie to warunek rejestracji spółki jako podatnika VAT. Kaucję będą musiały zapłacić podmioty, co do których istnieje ryzyko wystąpienia zaległości podatkowych.

Przedsiębiorcy muszą liczyć się także z możliwością otrzymania odmowy rejestracji spółki w rejestrze VAT. W przypadku braku kontaktu z podmiotem lub gdy podmiot nie odpowie na wezwania otrzyma negatywną decyzję.

Warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy przy rejestracji spółki. Nasza firma oferuje pomoc dla przedsiębiorców z całej Polski. Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane naszą ofertą.