Rejestracja spółki komandytowej w KRS

W spółce komandytowej wspólnicy dzielą się na tak zwanych komandytariuszy i komplementariuszy. Pierwsi z nich ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki (do wysokości sumy komandytowej – wniesionego kapitału). Komplementariusze zajmują się prowadzeniem spraw spółki i reprezentowaniem jej. Odpowiadają oni całym swoim majątkiem za zobowiązania przedsiębiorstwa.

Rejestracja spółki komandytowej w KRS polega na poprawnym wypełnieniu i złożeniu wniosku (KRS-W1) wraz z formularzami KRS w celu rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obowiązek ten leży w rękach komplementariuszy.

Warto pamiętać, że podobnie jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tak i w spółce komandytowej umowa musi mieć formę aktu notarialnego.

Proces rejestracji nie należy do najłatwiejszych i wiąże się ze stresem, dlatego oferujemy Ci pomoc w rejestracji spółki komandytowej w KRS. Skontaktuj się z nami, poznaj szczegóły oferty i podejmij współpracę.