Rejestracja spółki komandytowej

Procesy rejestracyjnego różnego rodzaju form działalności przebiegają różnie. Zazwyczaj spółki atrakcyjne do prowadzenia działalności gospodarczej, są trudniejsze do założenia. W związku z tym powstały rozwiązania, które pomagają przy zakładaniu przedsiębiorstw. Są to np. możliwość zakupu gotowej spółki lub zlecenie jej założenia odpowiednim firmom.

Jedną z form działalności gospodarczej cieszącą się uznaniem przez przedsiębiorców jest spółka komandytowa. Jej cechą jest możliwość pozyskania doświadczonych lub mających zasoby finansowe partnerów biznesowych, poprzez umożliwienie im wzięcia udziału w przedsięwzięciu jako komandytariuszy. Wspólnicy ci posiadają ograniczoną odpowiedzialność majątkową do wysokości kwoty komandytowej.

Warto jednak skupić się na tym jak przeprowadza się proces jej rejestracji. Założenie tej spółki rozpoczyna się od sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego. Następnie należy dokonać rejestracji w KRS. W tym celu trzeba udać się do właściwego dla siedziby spółki sądu rejestrowego, złożyć w nim wnioski o wpis do Rejestru Przedsiębiorców oraz uiścić opłaty sądowe. Tak kończy się rejestracja tej spółki. Choć może to się wydawać proste, to w rzeczywistości nie zawsze tak jest. To powoduje, że skorzystanie z możliwości zakupu takiej spółki jest bardzo rozsądne.