Rejestracja spółki VAT 2019

Gotowe spółki, które zostały utworzone w celu dalszej odsprzedaży wyposażone są przede wszystkim w niezbędne do prowadzenia działalności aspekty. Zaliczyć można m.in. numery identyfikacyjne NIP i REGON, wpis do KRS, a także opłacony minimalny kapitał zakładowy. Dopiero spełnione te kryteria oraz posiadanie sporządzonej umowy umożliwia przedsiębiorcom rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dodatkowo, właściciele firm po zakupie mogą założyć konto bankowe, a także zarejestrować jako czynny podatnik od towarów i usług.

Rejestracja spółki VAT 2019 polega na zgłoszeniu odpowiedniego wniosku przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu lub przed dniem dokonania dostawy towarów czy świadczenia usług.

Za wydanie potwierdzenia zarejestrowania przedsiębiorstwa odpowiedzialny jest naczelnik Urzędu Skarbowego, który także pobiera od przedsiębiorców odpowiednią opłatę skarbową w wysokości 170 złotych.

Czynni podatnicy VAT, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i ogólnie transakcji, a także podmioty, które nabywają usługi stanowiące import usług zobowiązani zostaną również do uzyskania wpisu w VAT UE.