Rejestracja spółki w rejestrze VAT 2017

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące rejestracji spółek w rejestrze VAT. Zadanie to będzie znacznie utrudnione. Nowe przepisy zostaną wprowadzone w życie, po to, aby zwiększyć weryfikację podmiotów starających się o wpis do rejestru oraz już obecnych podatników. Minister Finansów, uważa że takie zmiany są konieczne z uwagi na coraz częściej występujące przestępstwa podatkowe.

Wprowadzona zostanie m.in kaucja rejestracyjna, będzie ona miała charakter zabezpieczający. Jej wpłacenie będzie warunkiem uzyskania wpisu do rejestru. Kaucja będzie dotyczyć przedsiębiorców, co do których istnieje ryzyko wystąpienia zaległości podatkowych. O ryzyku będzie decydował naczelnik Urzędu Skarbowego, organ ten także będzie odpowiedzialny za pobieranie i ustalenie wysokości kaucji. Dla niektórych przedsiębiorców rejestracja spółki w tym rejestrze będzie niemożliwa ze względu na możliwość odmowy rejestracji spółki w VAT.

Chcesz zarejestrować spółkę? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci szybko i bezproblemowo założyć firmę.