Rejestracja spółki z o.o. bez aktu notarialnego

Alternatywą dla zakupu gotowej spółki jest rejestracja nowej spółki. Co prawda w tym przypadku czas załatwienia wszystkich kwestii formalnych jest nieco dłuższy, jednak jest to tańszy sposób na nabycie spółki.

Rejestracja może być przeprowadzona dwoma metodami: tradycyjnie u Notariusza lub drogą elektroniczną w systemie elektroniczny.

Rejestracja elektroniczna stanowi uproszczone rozwiązanie, które pozawala na zawarcie umowy spółki bez formy aktu notarialnego, czyli z wykorzystaniem wzorca umowy. Co więcej rejestracja odbywa się bez konieczności ponoszenia kosztów taksy notarialnej.

Nasza kancelaria od kilu lat pomaga w przeprowadzeniu procesu rejestracyjnego Klientom, którzy zawsze mogą liczyć na telefoniczne wsparcie specjalisty, czuwającego nad poprawnością wypełnienia wniosku rejestracyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu w zaledwie 60 minut można złożyć wniosek o założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sąd w przeciągu 3 dni roboczych zakłada firmę, a ta uzyskuje numery: KRS, NIP oraz REGON.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami!