Rejestracja spółki z o.o. dla obcokrajowców

W obecnych czasach obcokrajowcy mają prawo do zarejestrowania w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na takich samych zasadach, co polscy obywatele. Daje to bardzo duże możliwości rozwoju zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy mają zamiar rozpocząć działalność na większą skalę lub związaną z ryzykiem. Pozwala na to konstrukcja spółki z o.o., dzięki której za ewentualne powstałe długi firmy odpowiada ona, a nie udziałowcy osobistym majątkiem.

Osobami, które mogą założyć spółkę w Polsce są mieszkańcy krajów Unii Europejskiej, zrzeszeni w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu, Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także obywatele należący do innych państw, spełniający odpowiednie wymagania określone w prawie polskim.

Warto zaznaczyć, że sam proces rejestracji spółki może wydawać się skomplikowany dla osób nie posiadających odpowiedniej wiedzy. Podejmując decyzję o założeniu spółki z o.o. najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług firm, które posiadają wieloletnie doświadczenie w zakładaniu tego typu podmiotów.