Rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy

Sposób założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być różny. Najłatwiej i najwygodniej jest zdecydować się na jej zakup. Założenie przedsiębiorstwa w formie spółki z o.o. można zlecić wyspecjalizowanym firmom. Oprócz wymienionych powyżej opcji pozostaje jeszcze samodzielna rejestracja spółki. Można ją przeprowadzić w sposób tradycyjny spisując umowę u notariusza oraz osobiście składając wniosek o wpis w KRS. Nie jest to najszybszy i wygodniejszy sposób.

Samodzielna rejestracja spółki z o.o. w KRS może zostać przeprowadzona za pomocą Internetu. Wystarczy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zarejestrować się do systemu i za jego pomocą dokonać rejestracji spółki. Jest to sposób, który choć trochę pozwala na skrócenie czasu zakładania przedsiębiorstwa. Korzystając z internetowej metody rejestracji spółki przedsiębiorca musi skorzystać z gotowego wzorca umowy. Nie zawsze jest to korzystne. Natomiast zaletą tego systemu jest niższy koszt wpisu do Rejestru Przedsiębiorców oraz szybsza rejestracja w KRS.