Rejestracja spółki z oo opłaty 2016

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest drugą w kolejności najczęściej zakładaną formą prawną przedsiębiorstwa. Pierwszeństwa niezmiennie nie ustępuje jej jednoosobowa działalność gospodarcza, której założenie jest stosunkowo tańsze, ale w pewnych przypadkach mniej korzystne. Jedną z największych zalet spółek z o.o. jest brak odpowiedzialności wspólników własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Ponadto spółka z o.o. może być zakładana zarówno przez polskich obywateli, jak i cudzoziemców. A jak z opłatami za rejestrację spółki z o.o.? Przedsiębiorcy zakładający spółkę z o.o. w 2016 roku mogą liczyć na obniżony kapitał zakładowy, z 5 tysięcy złotych do… 1 zł! Planowana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wejdzie jeszcze w tym roku, więc niedługo przekonamy się czy ta zmiana wejdzie w życie.

Póki co rejestracja spółki z o.o. wiąże się z takimi opłatami jak:

– opłata za sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego,
– opłata za odpis umowy spółki z o.o.,
– opłata związana z wpisem spółki do KRS,
– podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),
– opłata za notarialne uwierzytelnienie podpisów członków zarządu,
– opłata za potwierdzenie dokonania rejestracji VAT,
– inne, dodatkowe opłaty.