Rejestracja spółki zoo 2019

Wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Istotne jest, że spółki tej nie może założyć inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kto odpowiada za zobowiązania?

Ta kwestia czyni tą spółkę bardzo atrakcyjną co sprawia, że stanowi ona najpopularniejszą formę spółek. Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania swoim osobistym majątkiem. Za zobowiązania odpowiada spółka, jako podmiot funkcjonujący na rynku. Spółka z o.o. łączy w sobie cechy spółek handlowych i osobowych. Umowa wymaga formy aktu notarialnego, bez którego założenia tej spółki jest niemożliwe. Obowiązkowy etap procedury jaką jest rejestracja spółki zoo 2019 to wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w momencie którego dokonania nabywa osobowość prawną.

Nasze biuro od wielu lat pomaga przedsiębiorcom w zaistnieniu na rynku. Świadczymy usługi umożliwiające zarówno wejście na rynek, jak i podniesienie jakości oferowanych usług. Zapraszamy do kontaktu z nami wszystkich, którzy chcą bezpiecznie rozpocząć prowadzenie własnego biznesu.