Reprezentacja w spółce komandytowej

Właścicielami spółki komandytowej są komandytariusze i komplementariusze. Każdy z tych wspólników ma inne prawa i obowiązki. Komandytariusze to wspólnicy, którzy aby wejść do spółki, muszą wnieść kwotę komandytową. Dzięki temu zyskują oni ograniczoną odpowiedzialność, lecz poprzez to nie mogą reprezentować spółki, ani prowadzić jej spraw. Prawa te mogą jednak zyskać, gdy komplementariusze udzielą im prokury, czyli pozwolenia na reprezentację spółki komandytowej.

Reprezentacja spółki komandytowej oraz prowadzenie jej spraw jest obowiązkiem komplementariuszy. Mimo, że mogą zarządzać spółką i ją reprezentować, nie posiadają ograniczonej odpowiedzialności. Powoduje to, że w wszelkie zobowiązania spółki odpowiadają nawet ze swojego majątku osobistego i ponoszą odpowiedzialność za jej wszystkie długi. Komplementariusze mogą udzielić komandytariuszom prokury, czyli tak jak zostało już wspomniane – pozwolenia na prowadzenie i reprezentację spółki komandytowej. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie, ze względu na pełną odpowiedzialność komplementariuszy oraz ograniczoną odpowiedzialność materialną komandytariuszy.