Rozwiązanie spółki z o.o.

Rozwiązanie spółki z o.o. jest równoznaczne z zakończeniem bieżących interesów spółki. Wiąże się to ze spieniężeniem obecnego majątku bądź jego podziałem pomiędzy wspólników.
Rozwiązanie spółki koniecznie poprzedzać powinna jej likwidacja.

Do głównych przyczyn zamknięcia spółki zaliczyć można:
– przyczyny przewidziane w umowie spółki,
– ogłoszenie upadłości,
– przeniesienie siedziby spółki za granicę,
– przejęcie spółki,
– połączenie spółek,
– podzielność spółki.
– upływ czasu (spółka może być założona na konkretny okres).

O rozwiązaniu spółki mogą także zadecydować sądy rejestrowe, jeżeli:
– nie została zawarta umowa spółki,
– przedmiot prowadzonej działalności jest niezgodny z prawem,
– umowa nie porusza kwestii dotyczących firmy, przedmiotu działalności, kapitału zakładowego i wkładów,
– jeśli wszyscy założyciele nie mieli zdolności do czynności prawnych w momencie ich dokonywania.

Jeżeli przyczyny rozwiązania spółki zawarte są w umowie wówczas nie istnieje konieczność uchwały wspólników.