Spółka komandytowa spółka z o.o

Ominięcie podwójnego opodatkowania stanowi cel dla wielu przedsiębiorców. Rozwiązaniem takiego problemu staje się utworzenie spółki komandytowej spółki z o.o. Chociaż nie jest wymieniona w Kodeksie Spółek Handlowych, jest często tworzona przez przedsiębiorców.

Spółka komandytowa z o.o. tworzona jest przez w ten sposób, że istniejąca spółka z o.o. staje się komplementariuszem w spółce komandytowej, natomiast właściciele tej spółki stają się komandytariuszami. Zysk spółki komandytowej dzielony jest nierównomiernie pomiędzy spółkę z o.o., a właścicieli tej spółki. Mniejsza część zysku jaka trafi do spółki z o.o. zostaje podwójnie opodatkowana, zarówno podatkiem CIT jak i PIT. Natomiast ta część zysku z spółki komandytowej jaka trafia do komandytariuszy jest dzielona między nimi, a odprowadzany od nich podatek to tylko PIT.

Przedstawione rozwiązanie jest bardzo korzystne, jeżeli chce się zapobiec podwójnemu opodatkowaniu i posiadać nadal ograniczoną odpowiedzialność. Natomiast konsekwencją takiego wyboru jest prowadzenie podwójnej rachunkowości dla obu firm.