Spółka komandytowa

Spółka komandytowa to jedna z form prawnych jakie spotykane są w Polsce. Jest równie często wybierana do prowadzenia działalności co spółka z o.o. Jednak ma odmienne cechy, które mogą być dla niektórych przydatne, a dla innych niekorzystne. Warto je poznać, zwłaszcza dlatego że, zaczyna się cieszyć popularnością.

Spółka ta zaliczana jest do spółek osobowych prawa handlowego. Stąd też najważniejszą rolę w niej pełnią wspólnicy, którzy zajmują się jej prowadzeniem oraz reprezentacją. Dzieli się ich na komandytariuszy czyli wspólników odpowiedzialnych do wysokości kwoty komandytowej, wnoszących wkłady potrzebne do finansowania działalności firmy oraz komplementariuszy czyli wspólników prowadzących sprawy spółki oraz odpowiadających całym swoim majątkiem. Podział taki umożliwia pozyskanie doświadczonych osób oraz kapitału. Umożliwia to także spółka z o.o., jednak jej zysk podlega podwójnemu opodatkowaniu, co nie występuję w spółce komandytowej.

Spółka komandytowa poza tym że, jest dobrą formą prowadzenia działalności umożliwia utworzenie przedsiębiorstwa, dzięki któremu osoby prowadzące spółkę z o.o. będą mogły uniknąć podwójnego opodatkowania. Jest to spółka z o.o. komandytowa.