Spółka z o.o. 2019

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową, która posiada osobowość prawną. Co to oznacza? Osobowość prawna określa zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych.

Ten rodzaj formy prawnej może zostać utworzony przez jedną lub więcej osób zwanych wspólnikami. Istotne jest to, że nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kto reprezentuje spółkę? Podmiot reprezentowany jest przez zarząd, który zobowiązany jest do przestrzegania zapisów umowy. Warto wspomnieć o tym, że spółka z o.o. może być również reprezentowana przez prokurenta, który po udzieleniu prokury dokonuje czynności prawnych.

Spółka z o.o. 2019 to podmiot dostępny w naszej ofercie, który umożliwia prowadzenie firmy w jeden dzień. Nabywca otrzymuje spółkę z pełną dokumentacją rejestracyjną oraz szerokim zakresem PKD. Dodatkowo oferujemy aktualizację wpisów w KRS.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wszystkich przyszłych przedsiębiorców!