Spółka z o.o. bez aktu notarialnego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa dysponująca osobowością prawną, która charakteryzuje się przede wszystkim ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Niestety spółka z o.o. wiąże się z długą i problematyczną rejestracją, która w skrajnych przypadkach trwać może nawet kilka miesięcy. Potencjalni przedsiębiorcy często szukają rozwiązania, które pozwoli im pominąć niedogodności związane z rejestracją. Możliwość taką daje rejestracja online dostępna jest dzięki platformie dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Spółka z o.o. bez aktu notarialnego pozwala zniwelować obowiązki związane z tradycyjną ewidencją do minimum jakie stanowi uzupełnienie formularza rejestracyjnego. Program samodzielnie generuje niezbędne wnioski i wysyła je do odpowiednich urzędów. Jako, iż umowa jest opracowywana na podstawie ściśle określonego wzorca przedsiębiorca nie musi skorzystać z usług notariusza, co znacznie ogranicza jego opłaty rejestracyjne.