Spółka z o.o. dla obcokrajowców

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najczęściej stosowana forma prowadzenia działalności w Polsce, wybierana zarówno przez rodowitych obywateli, jak i zagranicznych inwestorów. Na tak ogromne zainteresowanie tym podmiotem wpływa przede wszystkim niewielki kapitał zakładowy, fakt iż założyć może ją niemal każdy (wyjątek stanowi inna jednoosobowa spółka z o.o.) oraz ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Oznacza to, iż w przypadku, gdy spółka popadnie w długi, wszelkie należności regulowane będą wyłącznie z majątku spółki.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć każdy obcokrajowiec bez znaczenia z jakiego kraju pochodzi. Niestety nie ma on możliwości przeprowadzić elektronicznej rejestracji, a jak warto podkreślić samodzielna rejestracja jest długa i problematyczna.

Pominięcie tych niedogodności możliwe jest dzięki firmom, oferującym sprzedaż gotowych spółek. Decydując się na taką usługę jedynym obowiązkiem przedsiębiorcy jest złożenie podpisu na umowie pod nadzorem notariusza. Co ważne, w przypadku gdy zagraniczny przedsiębiorca nie włada w pełni językiem polskim niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.