Spółka z o.o. informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obecnie jest jedną z najchętniej wybieranych form do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jej prowadzenie jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy, dlatego jest tak popularna. Można ją założyć w sposób tradycyjny lub przez internet.

Spółka z o.o. najczęściej wybierana jest do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych. Może ona zostać założona przez jedną lub więcej osób, nazywanych wspólnikami. Wspólnicy zobowiązani są do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5.000 złotych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zarząd spółki oraz zgromadzenie wspólników. Organem obligatoryjnym w spółce jest także komisja rewizyjna lub rada nadzorcza w przypadku, gdy kapitał zakładowy jest wyższy niż 500.000 złotych oraz gdy wspólników jest więcej niż 25.