Spółka z o.o. odpowiedzialność

Aktualnie jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia przedsiębiorstwa jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na popularność tego podmiotu wpłynęły przede wszystkim niewielkie koszty związane z jego rejestracją oraz obniżenie kapitału zakładowego z 50 000 do 5 000 złotych.

Wybór spółki z o.o. jest również bardzo korzystny ze względu na ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Partnerzy nie muszą obawiać się o własny majątek w razie zadłużenia spółki, gdyż za wszelkie zobowiązania spółka ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie własnym inwentarzem.
Jest to zatem bardzo korzystna forma gdyż w razie gdy spółka zacznie przynosić zyski, wówczas wspólnicy podzielą je między siebie, a w przypadku ponoszenia strat wspólnicy nie będą odpowiadali za powstałe długi.
W przypadku spółki z o.o. bardzo problematyczna okazuje się jednak kwestia firmowej księgowości, która obowiązkowo prowadzona musi być w formie pełnej, a co się z tym wiąże należy przekazać ją specjalistom, a to z kolei odbija się na dodatkowych wysokich kosztach.