Spółka z o.o. sposobem na założenie własnej firmy

Jedną z najbardziej popularnych spółek prawa handlowego jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to spółka kapitałowa, która posiada osobowość prawną i podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podmioty gospodarcze, które decydują się na założenie spółki z o.o. kierują się:

  • możliwością ograniczenia odpowiedzialności wspólników spółki za jej zobowiązania finansowe,
  • optymalizacją działalności gospodarczej poprzez wyłączenie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku rejestracji spółki, która posiadać będzie co najmniej dwóch wspólników,
  • niewielką wartością kapitału zakładowego, który niezbędny jest do założenia spółki.

Warto jednak pamiętać, że spółka z o.o. wymaga powołania organów zarządzających oraz wdrożenia systemu prowadzenia ksiąg handlowych, który jest złożonym sposobem rozliczenia firmy. Zanim podjęta zostanie decyzja o rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przyszły przedsiębiorca musi dokładnie przeanalizować parametry planowanej działalności gospodarczej i porównać je z charakterystycznymi cechami spółki, tak aby mieć pewność, że decyduje się na odpowiednią formę prawną.

Punktem wyjścia do założenie spółki z o.o. jest sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego, taka umowa spółki stanowi podstawę do jej funkcjonowania na rynku. Istnieją dwa sposoby rejestracji spółki z o.o.. Pierwszy z nich polega na tradycyjnym złożeniu odpowiednich formularzy urzędowych w właściwym dla siedziby spółki sądzie rejestrowym, drugi na przeprowadzeniu procesu zakładania spółki za pomocą systemu teleinformatycznego, który udostępniony został przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Każdych z tych sposób jest dobry, różnica pojawia się w zakresie formalności jakie muszą wykonać przedsiębiorcy oraz szybkości przeprowadzenia całego procesu.

Rozważając możliwość rejestracji spółki z o.o. przedsiębiorca musi przeanalizować wiele aspektów takiej decyzji gospodarczej. Bardzo ważne jest dostosowanie formy prawnej do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Wielu przedsiębiorców zdecydowało się już na złożenie spółki z o.o. i z powodzeniem prowadzą działalność na rynku gospodarczym, zanim jednak dołączymy do tej grupy przez nami wiele ważnych decyzji do podjęcia.