Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kapitał

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kapitał. Co to znaczy?

Zacznijmy może od tego czym jest kapitał zakładowy? W najprostszy sposób jest to pierwotny wkład właścicieli wniesiony przy zakładaniu spółki, który jest elementem kapitału własnego.

W spółce z o.o. kapitał zakładowy jest niezbędny do jej powstania. W porównaniu do innych spółek kapitał spółki z o.o. jest niewielki. Nie ma górnej granicy wysokości kapitału zakładowego. Jego wielkość określa umowa spółki.

Kapitał spółki musi być w całości wniesiony przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki. Tworzą go wkłady, które każdy wspólnik ma obowiązek wnieść. Mogą być one wniesione w różnej formie:
– pieniędzy,
– ruchomości,
– nieruchomości.

W chwili wniesienia do spółki stają się jej własnością. Spółka może dysponować nimi w dowolny sposób (zgodnie z celem spółki). Wkład gotówkowy przeznaczony na kapitał zakładowy może być przeznaczony na nabycie np. składników rzeczowych lub praw niemajątkowych.

Wniesienie wkładu przez wspólników wiąże się z wielkością przysługujących im udziałów. Z ustaleniem wielkości udziałów będzie wiązać się również ilość głosów jaka przysługuję każdemu ze wspólników, w jakiej proporcji będzie wypłacana dywidenda lub jaki będą mieć udział w majątku w chwili likwidacji spółki.