Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Czym jest spółka z o.o. komandytowa?

Spółka komandytowa składa się z co najmniej dwóch wspólników, z których przynajmniej jeden jest komandytariuszem, a drugi komplementariuszem. Spółka ta jest spółką osobową, co wiąże się z odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność komplementariusza jest nieograniczona, czyli odpowiada on z całości swojego majątku.

Komandytariusz ponosi odpowiedzialność tylko do różnicy pomiędzy sumą komandytową, a wartością wkładu wniesionego do spółki. W przypadku, gdy wartość wkładu faktycznego wniesionego przez komandytariusza do spółki jest co najmniej równa sumie komandytowej, komandytariusz jest zwolniony od odpowiedzialności za długi spółki.

Spółka z o.o. to z kolei podmiot, który zapewnia ochroną prywatnego majątku wspólników.

Spółka z o.o. komandytowa łączy cechy obydwu form prawnych. Jeżeli chodzi o rejestrację, należy wspomnieć o podwójnych kosztach, ponieważ wymagane jest, aby rejestracja przebiegła indywidualnie dla każdej działalności. Jeżeli chcesz, aby proces rejestracyjny przebiegł szybko i bezproblemowo, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.