Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji oznacza ustanie jej funkcjonowania oraz wykreślenie jej z KRS. Warto jednak pamiętać, że w czasie trwania likwidacji, spółka nadal posiada miano podmiotu, a także w dalszym ciągu przysługują jej zdolność prawna do czynności prawnych. Istotnie zmieniają się jej zasady funkcjonowania.

Jako jedną z przyczyn rozwiązania spółki z o.o. KSH wymienia uchwałę wspólników podjętą w tej sprawie, która również musi zostać potwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza. Dodatkowo warto wiedzieć, iż o rozwiązaniu spółki może również orzec sąd. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, a więc z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

Aby spółka mogła zostać zlikwidowana, konieczne jest:
– zakończenie jej bieżących spraw i interesów,
– ściągnięcie wierzytelności,
– uregulowanie wszelkich zobowiązań,
– upłynnienie firmowego majątku.

W spółce z o.o. przestaje działać zarząd, a swoją działalność rozpoczynają likwidatorzy. To na nich spoczywa prawo do prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki.

W razie pytań w zakresie procesu likwidacji spółki z o.o., zachęcamy do kontaktu!