Spółki a osobowość prawna

Jeżeli myślisz o założeniu własnego przedsiębiorstwa od podstaw, wiedz, że wiąże się to z koniecznością przejścia przez proces rejestracji. Rejestracja wiąże się bezpośrednio z wpisem spółki do Krajowego Rejestru Sadowego. W celu dokonania wpisu do tego rejestru, należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek (KRS-W3) i formularze KRS.

Oprócz tego należy jeszcze dołączyć dokumenty takie jak:

  • umowę spółki (w przypadku jednoosobowej działalności- akt założycielski),
  • potwierdzenie zgody na powołanie spółki,
  • dokument dotyczący powołania członków zarządu spółki,
  • wykaz wspólników (łącznie z ich adresami),
  • listę adresów członków zarządu spółki z o.o.,
  • oświadczenie zarządu, potwierdzające uiszczenie kapitału zakładowego,
  • nazwisko, imię (ewentualnie firmę, siedzibę i adres) jedynego wspólnika (akcjonariusza)- wymagane w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. lub jednoosobowej spółki akcyjnej.

Nie wolno zapominać o tym, że wszystkie dokumenty dołączane do wniosku muszą być oryginałami lub notarialnie potwierdzonymi odpisami/ wyciągami.

Warto podkreślić, że rejestracja spółki w Krajowym rejestrze Sądowym może odbywać się:

  • w sposób tradycyjny-polegający na osobistym dostarczeniu wniosku i pozostałej dokumentacji,
  • w sposób elektroniczny- wiążący się z niższą opłatą sądową.

Pamiętaj, że spółka nabiera osobowości prawnej dopiero po wpisie do KRS, dlatego tak ważne jest aby wszelkie wnioski i formularze wypełnione były w sposób prawidłowy. Zapewni to sprawność procesu rejestracji. Zachęcamy do kontaktu, w celu pozyskania większej liczby informacji odnośnie osobowości prawnej spółek.