Spółki i ich klasyfikacja

Prowadzić działalność gospodarczą w Polsce można na różne sposoby. Obecnie największą popularnością cieszą się spółki. Umożliwiają one na połączenie kapitałów, osób i ich zdolności, w celu osiągnięcia zysku.

Spółki można podzielić wg kodeksów, których przepisy regulują ich działanie. Wyróżniamy tu:

  • Spółki cywilne – działające w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
  • Spółki handlowe – działające w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych.

Dodatkowo spółki handlowe można podzielić na:

  • Spółki osobowe w których skład wchodzą: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.
  • Spółki kapitałowe do których należą: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna.

Każda z tych form ma swoje wady i zalety. Przed wyborem formy działalności gospodarczej, warto dobrze je przeanalizować. Również należy dokładnie zaznajomić się z przepisami ich dotyczącymi. Kodeksy regulujące każdą z tych form, nakładają pewne ograniczenia, takie jak np. minimalny kapitał zakładowy czy konieczność sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego.