Spółki na sprzedaż z 2018 w Krakowie

Jesteśmy firmą, która od lat zajmuje się udzielaniem fachowej i kompleksowej pomocy tym, którzy chcieliby rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale nie maja odpowiedniego doświadczenia w zakresie przeprowadzania procedury rejestracji. Swoim Klientom oferujemy nie tylko możliwość założenia podmiotu gospodarczego w ich imieniu, ale także gotowe spółki na sprzedaż do kupienia w Krakowie lub „na odległość”.

Spółki, które można nabyć za pośrednictwem naszej formie zostały przez nas w pełni zarejestrowane – zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, pozyskano dla nich NIP, REGON, VAT oraz wpłacono wkłady na rzecz kapitału zakładowego. Oferowane podmioty nigdy nie prowadziły działalności – nie były stroną żadnej umowy, nie mają żadnych założeń ani ukrytych zobowiązań. W czasie przeprowadzania obowiązkowej procedury aktualizacji danych można dostosować je do swoich potrzeb zmieniając zapisy w umowie dotyczące nazwy, adresu, PKD, składu zarządu czy sposobu rozwiązywania problematycznych kwestii niewynikających z powadzenia działalności.