Spółki z o.o. kapitał

Kapitał zakładowy to suma wkładów wspólników, które zostały wniesione w celu zarejestrowania firmy i umożliwienia prowadzenia przedsiębiorstwa. Kapitał przybrać może postać zarówno pieniężną jak i niepieniężną, w zależności od tego, czy osoba fizyczna wniosła daną kwotę w formie pieniędzy, czy może na przykład wierzytelności i nieruchomości. Minimalna wysokość kapitału zakładowego ustalana jest z góry przez ustawodawcę i w zależności od rodzaju formy prawnej kwota może być mniejsza lub większa. W przypadku spółki z o.o. kapitał minimalny wynosi pięć tysięcy złotych i wnoszony jest w formie wkładów o wartości nominalnej większej niż 50 złotych.

Po sporządzeniu umowy niezbędne jest zebranie od każdego ze wspólników odpowiedniej kwoty, która przełoży się w efekcie na kapitał zakładowy. Dopiero spełnienie tych dwóch warunków i dodatkowo powołanie członków zarządu umożliwia zarejestrowanie przedsiębiorstwa w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli planujesz założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i szukasz niezbędnych informacji to zapraszamy do kontaktu a przedstawimy pełną ofertę naszej Kancelarii – pomoc w zarejestrowaniu spółki.