Spółki z o.o. obcokrajowcy

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski staje się coraz bardziej opłacalne, dlatego decyduje się na nie coraz większa ilość zagranicznych inwestorów. Jako, iż najpopularniejszym narzędziem do prowadzenia firmy w naszym kraju jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to właśnie ten podmiot obcokrajowcy obdarzają największym zainteresowaniem. Firmę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie Rzeczypospolitej Polski może poprowadzić każdy obcokrajowiec, niezależnie od kraju z jakiego pochodzi.

Spółka z o.o. wiąże się z wieloma korzystnymi aspektami, między innymi wymaga niewielkiego kapitału zakładowego w wysokości 5 tysięcy złotych, założona może być przez każdego za wyjątkiem innej jednoosobowej spółki z o.o., a w przypadku zadłużenia spółki wszelkie należności regulowane są wyłącznie z majątku spółki, zapewniając wspólnikom całkowite bezpieczeństwo.

Niestety spółka z o.o. wiąże się z długą i problematyczną rejestracją, która w przypadku obcokrajowców nie może odbyć się drogą elektroniczną. Dlatego też w ich przypadku optymalne może okazać się nabycie gotowej jednostki. Wówczas ich obowiązek rejestracyjny zostaje ograniczony do złożenia podpisu na umowie spółki w formie aktu notarialnego. Co ważne, w przypadku słabej znajomości języka polskiego niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.