Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością charakterystyka

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna przedsiębiorstwa, utworzonego przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Spółka z o.o. jest spółką handlową, działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie jest bardzo popularne w Polsce. Spółka z o.o. jest często wybierana do prowadzenia dużych przedsiębiorstw.

Cechy charakterystyczne spółki z o.o.:
– kapitał zakładowy w wysokości 5 000 złotych,
– posiadanie osobowości prawnej,
– ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki,
– konieczność prowadzenia pełnej księgowości,
– działa przez organy, którymi są zgromadzenie wspólników, zarząd spółki, nieobowiązkowo rada nadzorcza lub komisja rewizyjna,
– rejestracja spółki możliwa jest w sposób tradycyjny lub przez Internet.

Niejeden przedsiębiorca decyduje się na założenie firmy w tej formie, gdyż jest to bardzo korzystne. Warto wiedzieć, że prowadząc spółkę z o.o. istnieje możliwość uniknięcia konieczności płacenia składek do ZUS.