Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dla obcokrajowców

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot gospodarczy, który w Polsce cieszy się wciąż wzrastającym zainteresowaniem. Wpływa na to przede wszystkim niski kapitał zakładowy spółki, fakt iż założyć może ją niemal każdy, a także ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę.

Spółka z o.o. może być prowadzona zarówno przez rodowitego obywatela, jak i osobę z zagranicy, niezależnie od kraju jej pochodzenia.

Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. trwać może nawet kilka tygodni, gdyż wiąże się z koniecznością dopełnienia całej masy formalności w wielu urzędach. Proces ten można znacząco można skrócić poprzez elektroniczną rejestrację, jednakże w przypadku obcokrajowców nie jest ona możliwa. Aby założyć konto na platformie ePUAP wymagany jest bowiem numer PESEL, którym nie dysponują cudzoziemcy. Aby pominąć te niedogodności zagraniczny przedsiębiorca może zdecydować się na kupno gotowej spółki. Tym sposobem w momencie złożenia podpisu na umowie spółki staje się właścicielem spółki z o.o. w pełni przygotowanej do poprowadzenia pod sobą firmy.