Sporządzenie umowy spółki z o.o.

Sporządzenie umowy spółki z o.o. stanowi jeden z pierwszym kroków w kwestii zakładania działalności gospodarczej. Umowa ta jest również najważniejszym dokumentem w firmie. Jej sformułowaniem zajmują się wspólnicy. Pewne treści, które obowiązkowo powinny zostać zawarte (w umowie) określa Kodeks Spółek Handlowych. Wśród wcześniej wspomnianych treści wyróżnić można:
– nazwę i siedzibę spółki
– przedmiot działalności
– wysokość kapitału zakładowego
– ilość i wartość udziałów
– oraz czas trwania spółki, w momencie gdy jest on określony

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Podczas jej sporządzania warto skorzystać z fachowej pomocy. Specjaliści zajmujący się tym na co dzień wiedzą co dokładnie powinna zawierać taka umowa oraz jak poprawnie sformułować w niej treści, które chcemy zawrzeć.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami i uzyskaj więcej odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące umowy spółki. Poznaj szczegóły oferty i podejmij współpracę.