Sprzedam 2 letnie spółki z o.o.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to jedne z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Na wzmożone zainteresowanie tymi podmiotami wpłynęło przede wszystkim obniżenie kapitału zakładowego z 50 tysięcy złotych do zaledwie 5 tysięcy złotych. Podmiot ten posiada jednak wiele innych pozytywnych aspektów, między innymi ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę, osobowość prawna, a także fakt, iż założyć może ją niemal każdy pod warunkiem, że jej cel jest prawnie dopuszczalny.

Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. jest długa i problematyczna stąd większość przedsiębiorców decyduje się kupić gotowy podmiot gospodarczy, czyli jednostkę, która przeszła już proces rejestracyjny, a więc posiada numery NIP, REGON, KRS, kapitał zakładowy oraz odpowiednio sporządzoną umowę. Jedyny obowiązek przedsiębiorcy to złożenie podpisu na umowie spółki w formie aktu notarialnego pod nadzorem notariusza.

Decydując się na zakup gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością warto wybrać podmiot dysponujący 2 letnim stażem. Czas ten bowiem znacznie podnosi wiarygodność spółki, sprawiając iż posiada ona o wiele większe szanse na zdobycie funduszy na rozwój niż nowopowstała firma.