Sprzedam spółki z o.o. pod dotacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmioty, do których zwrócona została ogromna ilość dotacji unijnych. Przedsiębiorcy, chcący znaleźć się w liście beneficjentów zobowiązani są do założenia takiej spółki. Niestety tradycyjna rejestracja takiego podmiotu jest długa i problematyczna. W skrajnych przypadkach zajmuje nawet kilka miesięcy, co może spowodować, że przeoczysz terminy naborów. Jak ominąć te niedogodności? To bardzo proste wystarczy kupić gotową spółkę.

Gotowa spółka to podmiot gospodarczy w pełni przygotowany aby móc natychmiast poprowadzić pod sobą działalność gospodarczą, co oznacza, że dysponuje kapitałem zakładowym, numerami NIP, KRS i REGON, które potwierdzają uzyskanie wpisów do poszczególnych urzędów. Jedynym obowiązkiem nabywcy jest złożenie podpisu na umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego.

W sprzedaży gotowych spółek po dotacje trudni się nasza firma. Gwarantujemy gotowe jednostki, które nigdy wcześniej nie prowadziły pod sobą firmy. Kupując naszą spółkę otrzymasz spółkę gotową do udziału w konkursie unijnym, która nigdy wcześniej nie prowadziła pod sobą działalności. Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów.