Sprzedaż spółki z o.o. obcokrajowcowi

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych każda osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może nabyć udziały w spółce z o.o., czyli innymi słowy zakupić gotową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakup gotowej spółki z o.o. jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą od razu rozpocząć działalność omijając wcześniejsze etapy i formalności związane z rejestracją spółki. Należy jednak pamiętać, iż nabycie udziałów w spółce oraz naniesienie innych zmian powinno być dokonane w formie aktu notarialnego.
Równie ważny jest fakt, który mówi o tym, iż w sytuacji gdy obcokrajowiec nie posługuje się językiem polskim na spotkaniu w Kancelarii Notarialnej powinien być obecny tłumacz przysięgły. Nie ma żadnych ograniczeń, co do ilości udziałów, które może nabyć obcokrajowiec w spółce z o.o. Obcokrajowiec nie musi posiadać adresu zameldowania w Polsce, ale warunkiem koniecznym jest posiadanie przez niego ważnego paszportu zagranicznego.
W swojej ofercie posiadamy obecnie bardzo wiele spółek, dlatego na pewno sprostamy wymaganiom każdego Klienta i przedstawimy najlepszą propozycję. Zapraszamy do kontaktu