Sprzedaż spółki zgodnie z ustaleniami z Klientem

Dopełnimy formalności związane z procedurą sprzedaży spółki.