Tania rejestracja spółek jawnych

Spółka jawna jest spółką osobową. Nie posiada osobowości prawnej, dlatego nie dotyczą jej przepisy związane z osobami prawnymi. Umowa spółki ma zostać zawarta na piśmie pod rygorem nie ważności, a każda zmiana w umowie musi być zaakceptowana przez wszystkich wspólników. Aby zarejestrować firmę, udać należy się do Sądu Rejestrowego, odpowiedniego dla adresu Twojego biznesu.

Z zakładaniem spółki jawnej związane są pewne opłaty takie jak między innymi za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Proces powstawania spółki często sprawia wiele problemów. Początkujący przedsiębiorca powinien skorzystać z pomocy biura, takiego jak nasze. Chętnie przeprowadzimy Cię przez cały proces krok po kroku.

Od niedawna możesz także zdecydować się na rejestracje elektroniczną. Rozwiązanie to jest o wiele prostsze niż tradycyjna forma, a także pozwala zaoszczędzić dzięki braku konieczności sporządzania umowy w formie aktu notarialnego.

Jeśli chciałbyś skorzystać z oferowanej przez nas pomocy, skontaktuj się!