Tryb zakładania spółki z o.o.

Tryb zakładania spółek z o.o. może być bardzo różny. Dopuszcza się w przypadku spółki z o.o. zarówno rejestracje w trybie tradycyjnym (w sądzie rejestrowym) lub w trybie online (za pośrednictwem systemu eMS).

Tradycyjny tryb zakładania spółki z o.o. wymaga od przyszłego przedsiębiorcy sporządzenia wielu dokumentów, stanowiących wniosek o rejestrację wraz z załącznikami oraz odpisem umowy. Konieczne jest także udanie się do notariusza, który potwierdzi poprawność umowy spółki z o.o., nadając jej charakter aktu notarialnego. Udając się do właściwego sądu rejestrowego, należy przygotowane, kompletne oraz bezbłędne dokumenty złożyć w urzędzie oraz w kasie uiścić opłaty za wpis spółki do Rejestru Przedsiębiorców oraz ogłoszenie w MSIG.

Tryb zakładania spółki z o.o. online pozwala dokonać wszystkich formalności za pomocą systemu eMS, dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzięki wykorzystaniu tej możliwości przedsiębiorca nie musi udawać się również do notariusza, bo umowa sporządzana jest również w systemie. Natomiast system płatności elektronicznych umożliwia dokonanie niezbędnych opłat, także bez obowiązku udawania się do KRS.