Tworzenie spółek komandytowych

Spółka komandytowa należy do grona spółek osobowych. Jej idea polega na prowadzeniu przedsiębiorstwa pod własną firmą. W spółce tej wyróżniamy dwa rodzaje wspólników: komandytariuszy i komplementariuszy. Odpowiedzialność tego pierwszego jest ograniczona, natomiast komplementariusz za zobowiązania spółki odpowiada swoim majątkiem.

Podobnie ja w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tak i w przypadku spółki komandytowej, pierwszym krokiem do jej założenia jest konieczność sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego. Dokument ten uwzględniać musi kilka kluczowych informacji, wśród których wyróżnić możemy: siedziba i przedmiot działalności spółki; wysokość wkładów wniesionych przez wspólników; kwotowo oznaczony zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza (“suma komandytowa”).

Po podpisaniu umowy, należy działalność zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego. Dokonuje się tego za pomocą odpowiednich formularzy. Warto pamiętać, że w chwili wpisu do rejestru spółka komandytowa zaczyna funkcjonować jako osobowa spółka prawa handlowego w obrocie gospodarczym.

Chcesz o coś zapytać? Skontaktuj się z nami i poznaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.