Uchwała o likwidacji spółki z oo

Likwidacja spółki to często żmudny i czasochłonny proces, trwający od pół roku, nawet do kilku lat.

Podjęcie decyzji o likwidacji najczęściej związane jest z problemami finansowymi działalności, która generuje straty i nie jest w stanie utrzymać się na rynku, ale również inne indywidualne przyczyny, poprzez które wspólnicy podejmują decyzję o rozwiązaniu spółki.

Początkiem procesu jest uchwała o likwidacji spółki z oo, w której decyzja o jej rozwiązaniu musi zapaść większością ⅔ głosów wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Podjęta uchwała musi zostać podpisana przez wszystkich wspólników oraz zaprotokołowana przez notariusza. Spółka w likwidacji zachowuje osobowość prawną. Nazwa spółki musi zawierać dopisek “w likwidacji”.

Otwarcie likwidacji następuje z dniem:
– uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd,
– podjęcia uchwały przez wspólników o rozwiązaniu spółki
– lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.

Uchwała o likwidacji spółki z oo musi zostać przekazana do Krajowego Rejestru Sądowego do 7 dni od jej podjęcia.