Udziałowiec spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Pozwala na połączenie się osób i ich kapitału lub wiedzy w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Poza tym jej wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność majątkową, co zmniejsza ryzyko wspólnego prowadzenia firmy.

Udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością staje się każdy kto nabył jej udziały. Ma prawo do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników i zabierania na nim głosu. Może również być członkiem zarządu lub rady nadzorczej. Z tytułu posiadanych udziałów przysługuje mu prawo do części zysku wypracowanego przez spółkę. Udziałowiec może posiadać wszystkie udziały spółki i prowadzi wtedy jednoosobową spółkę z o.o.

Bycie udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma wiele zalet. Otrzymuje się zyski z prowadzonej działalności spółki i odpowiada się majątkowo za zobowiązania spółki do wysokości posiadanych udziałów. Powoduje to że warto zastanowić się nad założeniem lub zakupem spółki z o.o., aby w tej formie prowadzić działalność gospodarczą.