Umowa sp z o.o.

Umowa spółki z o.o. to najważniejszy dokument określający jej funkcjonowanie na rynku. Ze względu na jej istotność powinna zostać sporządzona w postaci aktu notarialnego, chyba że jej założenie odbywała się w formie elektronicznej za pomocą Internetu.

Do podstawowych informacji zawartych w umowie spółki należą:
1. Firma i siedziba spółki- powinna zawierać jej nazwę pełną oraz skróconą, a także dokładny adres siedziby, ponieważ na jego podstawie będzie wybierany Urząd Skarbowy dla rozliczeń podatkowych spółki.
2. Wysokość kapitału zakładowego- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przewiduje minimalny wkład wysokości pięciu tysięcy złotych.
3. Informacje dotyczące udziałów- konkretnie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4. Liczba i wartość udziałów- kapitał spółki podzielony jest na udziały, z których jeden nie może wynosić mniej niż pięćdziesiąt złotych.
5. Czas trwania spółki- w niektórych przypadkach istnieje spółki określają dokładny czas jej funkcjonowania, wówczas na umowie należy wyznaczyć ów termin.