Utworzenie spółki komandytowej

Spółki komandytowe stanowią coraz bardziej atrakcyjniejszą formę do prowadzenia działalności gospodarczej. Ciągle jednak pośród spółek „króluje” spółka z o.o.

Spółka komandytowa jest charakterystyczna ze względu na występowanie dwóch rodzajów wspólników. Są to komandytariusze i komplementariusze. Komandytariusze wnoszą do spółki wkłady pieniężne, stanowiące sumę komandytową. Dzięki temu zyskują ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, lecz nie mogą nią zarządzać, bez specjalnego pozwolenia. Komplementariusze stanowią natomiast wspólników, którzy nie wnoszą kapitału do spółki, lecz prowadzą jej działalność, reprezentują ją oraz w pełni odpowiadają za jej zobowiązania.

Utworzenie spółki komandytowej wymaga ustanowienie przynajmniej jednego komplementariusza i co najmniej jednego komandytariusza. Poza spełnienie tego wymogu, należy spółkę zarejestrować w KRS. Można to zrobić w formie tradycyjnej lub za pomocą Internetu. Dla przedsiębiorców są też dostępne specjalistyczne usługi w zakresie rejestracji działalności gospodarczej lub gotowe spółki komandytowe. Więcej o tych usługach dowiedzieć się można od naszych konsultantów. Zapraszamy do kontaktu.